Sinovi kraljevstva
     
 
Isus dolazi

Učinci Riječi Božje

Jer je živa Božja riječ i djelotvorna i oštrija od svakoga dvosjeklog mača, i prodire sve do rastavljanja duše, duha, zglobova i mozga i prosuđuje misli i namjere srca. (Heb. 4: 12)

biblija

Riječ Božja je živa i djelotvorna. Kako ona djeluje? Koje učinke ima Riječ u životu vjernika? Ako pogledamo u Psalam 119 možemo vidjeti da su navedena šesnaest učinaka Riječi Božje.

 1. Blaženi (blagoslovljeni) su oni koji hode, žive, izvršavaju Gospodnji zakon (Njegovu riječ).
 2. Blagoslovljeni su oni, koji su čista života, koji idu po zakonu Gospodnjem. (Ps. 119: 1)

 3. Riječ nam pomaže u borbi protiv grijeha.
 4. U srcu svojemu krijem riječi tvoje, da nikada ne pogriješim proti tebi. (Ps. 119: 11)

 5. Riječ nas oživljava - daje nam život.
 6. U prahu leži duša moja, oživi me riječju svojom! (Ps. 119: 25)

 7. Riječ je naša okrijepa, izvor snage.
 8. U suzama je duša moja od tuge, okrijepi me riječima svojim! (Ps. 119: 28)

 9. Proučavanje Riječi nas oslobađa (vidi Iv. 8: 31-32).
 10. I hodit ću na prostoru širokom, jer sam nastojao oko propisa tvojih. (Ps. 119: 45)

 11. Riječ je temelj našoj nadi.
 12. Spomeni se riječi svoje slugi svojemu, na koju si oslonio ufanje moje! (Ps. 119: 49)

 13. Riječ nas oživljava.
 14. To je utjeha moja u nevolji mojoj, što me riječ tvoja oživljava. (Ps. 119: 50)

 15. Riječ nam donosi utjehu.
 16. čeznu oči moje za riječju tvojom; mislim: "Kad ćeš mi napokon donijeti utjehu?" (Ps. 119: 82)

 17. Riječ nam donosi radost i oživljava nas.
 18. Kad zakon tvoj ne bi bio slast moja, davno bih poginuo u nevolji svojoj. Zapovijedi tvojih neću zaboraviti dovijeka, jer si mi po njima život darovao. (Ps. 119: 92-93)

 19. Riječ nas čini mudrijima.
 20. Zapovijed tvoja čini me mudrijim negoli neprijatelji moji, jer je ona uvijek moja. Postajem razumniji od svih učitelja svojih, jer razmišljam o svjedočanstvima tvojim. Više razboritosti zadobih, negoli starci, jer sačuvah zapovijedi tvoje. (Ps. 119: 98-100)

 21. Riječ nam daje razumnost.
 22. Primi milostivo žrtve usta mojih, Gospode, i nauči me poznavati naputke tvoje! (Ps. 119: 108)

 23. Riječ nam donosi svjetlost u tami i osvjetljava naš put.
 24. Život svoj nosim uvijek u ruci svojoj, ali zakona tvojega nikada ne zaboravih. (Ps. 119: 109)

 25. Riječ nam je život u vrijeme patnje, trpljenja.
 26. Poništen sam veoma, Gospode, po riječi tvojoj daj mi da nađem život! (Ps. 119: 107)

 27. Riječ nas prosvjetljuje i neuke čini mudrijima.
 28. Svjetlo daje objava riječi tvojih, čini mudrima malene. (Ps. 119: 130)

 29. Gospodin nas prosvjetljuje po svojoj Riječi.
 30. Neka prodre vapaj moj do tebe, Gospode, po riječi svojoj prosvijetli me! (Ps. 119: 169)

 31. Gospodin nas oslobađa po svojoj Riječi.
 32. Neka dođe moljenje moje pred lice tvoje, po riječi svojoj daj mi da nađem spasenje! (Ps. 119: 170)

   

   


Biblija : Sveto Pismo Staroga i Novoga Zavjeta / preveo Ivan Ev. Šarić

<<< nazad

     
     
Početna | Vijesti | Poruke | Meditacija | Traktati | Svjedočanstva | Knjige | Linkovi | Kontakt
© 2010. www.sinovi-kraljevstva.net | e-mail: sinovi-kraljevstva@ok.de