Sinovi kraljevstva
     
 
Isus dolazi

Ta znamo Sotonine namjere !

Da nas ne nadmudri Sotona. Ta znamo njegove namjere! (2.Korinćanima 2:11)

U svakom ratnom sukobu svaka od zaraćenih strana nastoji otkriti planove i namjere suparničke vojske. To je važno, jer poznavajući ono što planira i želi postići neprijatelj, može se adekvatno pripremiti i osujetiti te planove. U Starom Zavjetu imamo jedan primjer kako Bog svom proroku daje otkrivenje tajnih planova neprijateljske vojske. To je omogućilo Izraelcima da izbjegnu sve zamke a s druge strane donijelo nemir i zabunu u redove Aramejske vojske (vidi 2.Kraljevima 6: 8-12). Zamislite, kako bi to bilo dobro da smo u ratu i Gospodin nam daje upozorenja na opasnosti i zamke! Ali mi se ne nalazimo u ratu. Ili ipak?!

Da, mi smo u ratu, samo što je to drugačiji oblik ratovanja. Biblija nam kaže: "Ta premda po tijelu živimo, po tijelu se ne borimo. Jer oružje naše borbe nije tjelesno, nego u Bogu jako za rušenje utvrda..." (2.Korinćanima 10: 3-4), i "Ta nije nam se boriti protiv `krvi i mesa`, nego protiv vrhovništva, protiv vlasti, protiv vladara tame ovoga svijeta, protiv zlih duhova u visinama." (Efežanima 6: 12). Mi smo u ratu, samo što naši protivnici nisu ljudi od krvi i mesa već duhovna, demonska bića. Što još više povećava potrebu znanja taktike i planova neprijatelja.

Bog nas nije ostavio u neznanju i tami. U starozavjetnom zapisu o faraonu i njegovom djelovanju prema narodu Božjem možemo vidjeti koje namjere i planove ima neprijatelj. Svi se Biblijski stručnjaci slažu da u ovom zapisu faraon predstavlja Sotonu. I doista ćemo vidjeti da i dan danas neprijatelj koristi iste smicalice da bi zadržao narod Božji u ropstvu. Pogledajmo pobliže koja sredstva Sotona koristi da nas ne bi nadmudrio.

Navalite posao na narod da nema vremena za Boga

Nato im odvrati egipatski kralj: "Mojsije i Arone, zašto odvraćate svijet od njegovih dužnosti? Idite na svoj posao. Sad kad se svjetina tako umnožila", nastavi faraon, "vi biste ih od posla odvratili?" Istoga dana izda faraon naredbu nadglednicima i bilježnicima: "Ne pribavljajte više ovome narodu slame kao do sada. Neka idu sami i sebi je skupljaju. A zahtijevajte od njih istu količinu opeke koju su pravili i dosad. Ne smanjujte je! Lijenčine su. Zato viču: 'Hajdemo prinijeti žrtvu Bogu svome!' Navalite poslove na taj svijet: neka rade, da ne obraćaju pažnje klevetama!"
"Lijenčine ste vi! Lijenčine!" - odgovori faraon. "Stoga i kažete: 'Hajdemo da prinesemo žrtvu Jahvi!' (Izlazak 5:4-9; 17)

Mojsije to kazivaše Izraelcima, ali ga ne htjedoše slušati: duhovi su im bili pomućeni od teškoga ropstva. (Izlazak 6:9)

Ovo je vjerojatno najčešće i najdjelotvornije korištena zamka. Navali posao na narod da nema vremena, snage ni želje da se bavi duhovnim stvarima. Ni sam ne znam koliko li sam već puta čuo izjavu o tome kako su djeca Božja premorena i nemaju vremena ni da čitaju Riječ Božju niti da se mole. Neprijatelj je mudar, on će nas dovesti u situaciju gdje ćemo morati više raditi ili zbog nedostatka sredstava za život ili će nam pred oči staviti lažne potrebe. I da bismo ispunili te takozvane potrebe moramo uložiti više vremena u posao, i te potrebe izgledaju sve veće a vremena je sve manje. I ako ne pripazimo uskoro ćemo se naći u vrtlogu koji nas sve više vuče na dolje. Apostol Ivan piše: "Ne ljubite svijet ni ono što je u svijetu! Ako tko ljubi svijet, nije u njemu ljubav Očeva. Jer što je god u svijetu - požuda tijela, i požuda očiju, i oholost života - nije od Oca, nego od svijeta; svijet prolazi, i požuda njegova, ali tko čini volju Božju, ostaje zauvijek." (1.Ivan 2: 15-17). O ljubljeni krajnje je vrijeme da se pitamo da li je ono što nam oduzima i krade vrijeme i snagu zaista neophodnost ili je potaknuto požudom tijela i očiju ili oholosti života.

Ostanite u svijetu

Sad faraon pozove Mojsija i Arona pa im rekne: "Idite, prinesite žrtvu svome Bogu, ali u ovoj zemlji." "Ne dolikuje da tako učinimo", odgovori Mojsije. "Žrtve koje mi prinosimo Jahvi, Bogu svome, za Egipćane su svetogrđe. Kad bismo, dakle, na njihove oči prinosili žrtve koje su Egipćanima svetogrdne, zar nas ne bi kamenovali? (Izlazak 8:21-22)

Sjećam se svećenika iz mog mjesta koji je znao govoriti kako je on samo običan čovjek kao i svi drugi i da je biti svećenik za njega samo posao. Zatim bi dodao da je on svećenik dok nosi mantiju ali kada ju skine onda je kao i svaki drugi čovjek. Dok se nisam obratio smatrao sam to za OK stvar. Ali nakon obraćenja kada sam počeo čitati Bibliju uvidio sam da je to pogrešan način života i lažna prezentacija kršćanskog života i poniznosti.

Apostol Petar piše: "Ta dosta nam je što smo u prijašnjem razdoblju života vršili volju pogana hodajući u razvratnostima, požudama, pijančevanjima, raspojasanostima, pijankama i odurnim idolopoklonstvima. Stoga se čude što ne hrlite zajedno s njima u tu istu bujicu raskalašenosti te pogrđuju." (1.Petrova 4: 3-4) Vidite da on jasno povlači granicu između nekada (kada još niste bili vjernici) i sada. Ta razlika je tolika da se ljudi koji su poznavali istinite vjernike od ranije začuđeni razlikom u načinu života. Da li i vi možete reći sa svima pravim vjernicima: "da nekada sam živio u grijehu ali sada živim u vjeri". I što je još važnije, da li ljudi oko vas mogu potvrditi sa čuđenjem tu promjenu?

Ne pretjerujte u svetosti

"Pustit ću vas da odete u pustinju", odgovori faraon, "i prinesete žrtvu Jahvi, svome Bogu, ali ne odlazite predaleko. Molite za me!" (Izlazak 8: 24)

Ali neprijatelj ne spava i ne predaje se tako lagano. U zapisu o Gospodinovom iskušenju stoji "kad je dovršio sve kušnje, đavao se udalji od njega na neko vrijeme." (Luka 4: 13). U jednom drugom prijevodu stoji da se đavao udaljio do pogodna časa. On će nastojati da nas omete u našem hodu sa Gospodinom na bilo koji način. Ako ne uspije u tome da nas zadrži u svijetu on će nas pokušati uvjeriti da nije potrebno baš ići predaleko. Kao što jedna naša narodna poslovica kaže: "dobro se je Bogu moliti, ali ne treba se ni sa đavlom posvađati". On će nas pokušati uvjeriti da je dobro i korisno ići u crkvu, davati milostinju ali ne treba pretjerivati u tome. Ta ljudi smo... Kao što je jedna poznata osoba rekla: "ta i kršćani su ljudi, i oni imaju problema sa alkoholizmom, drogom, preljubom kao i ostali ljudi. Razlika je samo u tome što oni imaju Isusa u svom životu". Hm, pitam se koji je to "Isus" koji ne može donijeti oslobođenje, promjenu života!?

"Nego, kao što je svet Onaj koji vas je pozvao i vi budite sveti u svemu življenju. Ta pisano je: "Sveti budite jer sam ja svet!"Ako pak Ocem nazivate Njega koji nepristrasno svakoga po djelu sudi, provedite u strahu vrijeme svog proputovanja znajući da niste nečim raspadljivim, srebrom ili zlatom, otkupljeni od svog ispraznog načina života, što ste ga predajom primili od svojih otaca, nego dragocjenom krvlju Krista kao nevinog i bez mane janjeta." (1.Petrova 1: 15-19)

Zapazite da smo pozvani biti sveti u onoj mjeri u kojoj je Bog svet. Prilično visoki standard, zar ne?! I taj je poziv važeći za naše svo življenje, što znači da nema područja u našemu životu koji nije kršćanski - svet. Treba nam biti jasno da se mi nalazimo samo na proputovanju, idemo prema našoj destinaciji. Zašto je to važno? Kao prvo, zato što je Bog, koji će suditi svima po njihovim djelima i to će biti nepristrasni sud, jednako mjerilo za sve bez obzira nazivali se kršćani ili ne. I kao drugo, Bog je za nas platio visoku cijenu da bi nas oslobodio. Otkupljeni smo dragocjenom krvlju Krista kao nevinog i bez mane janjeta.

A bludnost i svaka nečistoća, ili pohlepa, neka se ni ne spominje među vama - kao što dolikuje svetima - ni prostota, ni ludorija ili podrugivanje, što ne pristoji, nego radije zahvaljivanje. Jer znajte ovo: ni jedan bludnik, ni nečisti, ni pohlepnik - to jest idolopoklonik - nema baštine u kraljevstvu Kristovom i Božjem. Neka vas nitko ne zavarava ispraznim riječima: zbog svega toga dolazi gnjev Božji na sinove neposlušnosti. Dakle ne budite njihovi sudionici." (Efežanima 5: 3-7)

Ostavite svoje obitelji svijetu

Dovedu Mojsija i Arona natrag k faraonu, a on im reče: "Idite! Iskažite štovanje Jahvi, svome Bogu! A tko će sve ići?" "Svi idemo", odgovori Mojsije, "i mlado i staro. Odlazimo sa svojim sinovima i svojim kćerima; sa svojom krupnom i sitnom stokom, jer moramo održati svečanost Jahvi." "Jahve bio s vama isto kao što i ja pustio da s vama pođu i djeca!" - odgovori im. "Očito se vidi da vam nakana nije čista. Nećemo tako! Nego muškarci neka odu i štovanje iskažu Jahvi. To ste i tražili." I otjeraju ih od faraona. (Izlazak 10: 8-11)

U današnje vrijeme, ako neprijatelj ne uspije uništiti nerođenu djecu kroz takozvanu kontrolu rađanja - što je ubojstvo nerođenog djeteta, on nastoji uništiti djecu kroz zapuštanje roditelja da vrše svoju, Bogom danu, dužnost odgajanja. Moramo shvatit da su naša djeca poklon od Gospodina, On nam ih je dao i povjerio nam službu odgajanja. "Evo, djeca su baština GOSPODINOVA; i plod utrobe nagrada je njegova. " (Psalam 127: 3) "Poučavaj dijete putu kojim treba ići; ni kada ostari neće od njega odstupiti. " (Izreke 22: 6)

Nemojmo zapustiti našu dijecu, neka ih ovaj svijet ne odgaja kroz TV, glazbu i svjetsku filozofiju. Uložimo trud u učenje svoje djece jer na taj način polažemo temelj za njihov budući život. Razmišljajmo o riječima koje je napisao apostol Pavle svome sinu u vjeri Timoteju: "No ti ostani u onome što si naučio i u što si čvrsto uvjeren; jer znaš od koga si to naučio i da od malena poznaješ Sveta pisma, koja te mogu naučiti mudrim za spasenje po vjeri koja je u Kristu Isusu." (2.Timoteju 3: 14-15)

Vaše blago neka ostane u egiptu

Pozva onda faraon Mojsija i reče: "Idi i štovanje iskaži Jahvi! Ali vaša stoka, krupna i sitna, neka ostane ovdje. Vaša djeca neka idu s vama!" "Ti nas sam moraš opskrbiti prinosima i žrtvama paljenicama koje ćemo prinijeti Jahvi, Bogu svojemu", odgovori Mojsije. "Zato ćemo sa sobom potjerati i svoja stada. Ni papak neće ostati ovdje. Od njih nam valja izabrati za žrtvovanje Jahvi, Bogu našemu, a ne znamo, dok onamo ne stignemo, što moramo Jahvi prinijeti." (Izlazak 10: 24-26)

Neprijatelj želi za sebe imovinu koja pripada Božjem narodu. Mojsije je jasan i određen u tome, njihova stoka je tu da bi poslužila kao žrtva Bogu. Osobno mislim da je ovo područje na kojem se vode žestoke bitke u životima vjernih. Oni ulažu svoj rad, znoj, vrijeme - što će reći život, da bi stekli nešto i onda ostanu bez svega. Za to su mnogi razlozi odgovorni, ali se sve svodi na jedan cilj - oteti sredstva iz ruku naroda Božjeg. Pa zar je uopće važno da li posjedujemo neka sredstva?

Pogledajmo što Biblija uči o novcu, imovini. "I ne dajte mjesta đavlu! Tko je krao, neka više ne krade. Nego, neka se radije trudi raditi svojim rukama što je dobro, kako bi mogao dati onomu tko je u potrebi." (Efežanima 4:27-28)
"Ta ovo velim: tko škrto sije, škrto će i žeti; a tko sije obilno, obilno će i žeti. Svatko neka daje kako je u srcu odlučio: ne sa žalošću ili prisilno, jer Bog ljubi veselog darivatelja. A Bog može učiniti da vam svaka milost obiluje; da u svemu uvijek dovoljno imate te možete obilovati za svako dobro djelo. Kao što je pisano: "On rasipno dijeli; dade siromasima, pravednost njegova ostaje dovijeka." (2.Korinćanima 9: 6-9)

Iz ova dva navoda se može vidjeti da je osnovna svrha našega posjeda da bude sjeme kojim ćemo blagosloviti druge. I kada dopustimo da nam neprijatelj ukrade sjeme, mi sukladno za zakonom sjetve i žetve, ostajemo bez ploda. Molimo Gospodina da nam obnovi sve ono što je skakavac i gusjenica izjela te da nam da milosti i mudrosti da budemo dobre sluge koje će jednoga dana moći Gospodaru pokazati plod - zaradu.

Ako pogledamo na ta sva iskušenja koja neprijatelj želi donijeti u naš život tada možemo vidjeti da je to poput lanca a svako iskušenje kao pojedinačna karika. Ako popustimo u jednom to nas automatski vuče u drugo iskušenje. Sve započinje zapostavljanjem svakodnevnog zajedništva sa Gospodinom kroz molitvu i Riječ Božju. Iz tog proizlazi sve ostalo, svjetovnost, život u grijehu koji nas čini dionicima djece neposlušnosti, gubljenje ispunjenosti u materijalnom, gubitak djece i svako drugo zlo. Zato, ljubljeni njegujte zajedništvo sa Ocem nebeskim, ne dopustite da vas išta odvoji od Njega. Tražite Njegovo lice iz dana u dan i Njegova će milost biti sa vama te će on satrti Sotonu pod vašim nogama.

 

<<< nazad

     
     
Početna | Vijesti | Poruke | Meditacija | Traktati | Svjedočanstva | Knjige | Linkovi | Kontakt
© 2010. www.sinovi-kraljevstva.net | e-mail: sinovi-kraljevstva@ok.de