Sinovi kraljevstva
     
 
Isus dolazi

Kraljevati u životu

Uistinu, ako grijehom jednoga smrt zakraljeva - po jednome, mnogo će više oni koji primaju izobilje milosti i dara pravednosti kraljevati u životu - po Jednome, Isusu Kristu. Dakle, grijeh jednoga - svim ljudima na osudu, tako i pravednost Jednoga - svim ljudima na opravdanje, na život! Doista, kao što su neposluhom jednoga čovjeka mnogi postali grešnici tako će i posluhom Jednoga mnogi postati pravednici. A zakon nadođe da se umnoži grijeh. Ali gdje se umnožio grijeh, nadmoćno izobilova milost: kao što grijeh zakraljeva smrću, da tako i milost kraljuje pravednošću za život vječni po Isusu Kristu Gospodinu našemu. (Rim. 5:17-21)

U jednom drugom prijevodu stoji "vladati snagom života". Želio bih da se iskreno zapitate da li vi vladate, kraljujete u svom životu. Ili možda život ima vlast nad nama i mi smo samo lutke na koncu koje netko drugi upravlja? Da bismo otkrili kako možemo kraljevati u životu možda bi bilo dobro pogledati što kraljevanje, o kojem Biblija govori, nije.

To nije očitovanje tjelesne oholosti

Ovakav pokušaj upravljanja životima nam je jako dobro poznat, možemo ga vidjeti svugdje oko nas. Ljudi pokušavaju svojim djelima manipulirati, iskorištavati slabosti drugih ljudi da bi došli do željenih ciljeva. Na žalost ni među kršćanima to nije strana pojava. I u Bibliji možemo naći mnoštvo primjera takvog ponašanja i vidjeti koje plodove ono donosi. Na početku imamo zapis o dva brata koji žele ugoditi Bogu te mu zbog toga prinose žrtve. To je poznati događaj iz Postanka 4, vidimo Kajina i Abela kako prinose svoje žrtve Bogu. Iako obojica žele ugoditi Bogu postoji razlika u načinu prinošenja žrtve. Prema Hebrejima poslanici 11:4 vidimo da je Abel prinio svoju žrtvu u vjeri, dok je Kajin to učinio na svoj način, prinoseći žrtvu od onoga što je bilo prokleto. Zar to nije slika čovjekovih nastojanja da dođe do Božjeg blagoslova a ne na način koji je Bogu ugodan, već na svoj vlastiti način?!

Kako možemo kraljevati u životu?

Kao prvo treba nam biti jasno da smo mi dio velike cjeline. Mi smo podanici kraljevstva Božjeg, dio tijela Kristovog. Ovo je od ogromnog značaja. Oboje znači da se mi nalazimo pod autoritetom, vlašću. Kao podanici kraljevstva Božjeg mi smo podanici, Bog i Njegova volja su odlučujuće. Kao dio Tijela mi smo samo jedan ud na Tijelu a iznad nas je Glava – Krist koji upravlja tijelom. Ovoga trebamo biti svjesni svaki put kada donosimo neke odluke u svom životu.

Kao drugo, u životu se kraljuje kroz (a) primanje izobilja Božje milosti, i (b) dara pravednosti. Mislim da je na ovom mjestu potrebno pogledati što je milost. Najčešća definicija milosti je da je ona ne zasluženi dar Božji. I to je točno, u tom slučaju govorimo o milosrđu Božjem. Ali milost Božja je puno više od samoga milosrđa. Milost Gospodnja je Božanska sila i moć udijeljena ljudima da bi ih osposobila da izvrše volju Božju. Apostol Pavle kaže u vezi milosti: "Ali milošću Božjom jesam što jesam i njegova milost prema meni ne bijaše zaludna; štoviše, trudio sam se više nego svi oni - ali ne ja, nego milost Božja sa mnom."(1Kor 15:10). I Darovi Duha Svetoga su zapravo darovi milosti. "Dare pak imamo različite po milosti koja nam je dana: je li to prorokovanje - neka je primjereno vjeri; " (Rim 12:6). Molimo se za izobilje Božje milosti!

Pravednici, Pravednici posjeduju zemlju i stanuju uvijek u njoj. ( Psa 37:29) Baci na Gospoda brigu svoju, i on će te uzdržati; on ne da da se pravednik ikad poljulja. (Psa 55:22)

I treće, mi možemo vladati samo kroz križ. Postoji razlika u vrednovanju i vođenju života između ovoga svijeta i podanika kraljevstva Božjeg. Standardi su posve oprečni, ono što svijet cijeni je u očima djece Božje bezvrijedno i obrnuto. Princip kraljevstva je tko hoće vladati neka se ponizi i bude sluga svima, tko hoće živjeti mora umrijeti sebi. Isus je to nazivao uzimanjem križa svakodnevno i slijeđenja Njega. Samo onaj koji je naučio umrijeti sebi i svijetu će moći kraljevati u životu. Kako je sa vama?

 

<<< nazad

     
     
Početna | Vijesti | Poruke | Meditacija | Traktati | Svjedočanstva | Knjige | Linkovi | Kontakt
© 2010. www.sinovi-kraljevstva.net | e-mail: sinovi-kraljevstva@ok.de