Sinovi kraljevstva
     
 
Isus dolazi

Život po visokim standardima

Kada se suočimo sa visokim standardima za život sljedbenika Isusa Krista, koji su nam postavljeni u Riječi, jedino se možemo upitati: "pa zar je moguće tako živjeti?". Ako usporedimo svoj život sa onim što stoji zapisano u samo tri poglavlja Matejeva evanđelja (poznatih kao "Propovijed na gori) možemo vidjeti da naš život zaostaje iza tih mjerila. Pa kada tek pogledamo na stihove poput Hebrejima 12:14: "Nastojte imati mir sa svima; i posvećenje, bez kojega nitko neće vidjeti Gospodina!" Bez svetosti nitko neće vidjeti Gospodina! Iskreno, da li ćemo Ga mi onda ikada vidjeti?! Zar ne moramo baš poput apostola Pavla uzviknuti: "ah jadan li sam ja čovjek..!"?
Velika je to tajna pobožnosti, Bog očekuje, traži od nas takav život, a svjestan je da ga mi ne možemo živjeti. Pa ima li onda nade za nas? "...Krist u vama, nada slave" (Kol. 1:27b). Mi ne možemo živjeti Bogu ugodan život, ali On može kroz nas. Molimo da ta istina bude stvarnost u našem svakodnevnom životu.

<<< nazad

     
     
Početna | Vijesti | Poruke | Meditacija | Traktati | Svjedočanstva | Knjige | Linkovi | Kontakt
© 2010. www.sinovi-kraljevstva.net | e-mail: sinovi-kraljevstva@ok.de